Pembekal jentera

PEMBEKAL JENTERA

KKBB telah terlibat dalam perniagaan membekal jentera “Forklift” ke kilang-kilang BERNAS hampir diseluruh Semenanjung Malaysia. Aktiviti perniagaan telah sekian lama dijalankan dan merupakan antara penyumbang utama kepada perolehan KKBB setiap tahun. Perniagaan penyewaan jentera “Forklift” ini dijalankan oleh unit KB Trading iaitu unit yang diwujudkan sebagai cabang kepada perniagaan KKBB. KKBB juga berhasrat untuk mencebur bidang perniagaan ini di syarikat-syarikat luar kerana KKBB telah mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan pembekalan jentera ini.