Faedah Anggota

Berikut adalah faedah dan perincian untuk anggota Koperasi Kakitangan BERNAS Berhad

FAEDAH ANGGOTA BERSARA

  1. Terbuka kepada anggota-anggota yang telah menjadi anggota tidak kurang daripada 10 tahun berterusan sehingga ke hari persaraannya pada umur tidak kurang daripada 55 tahun termasuklah bersara atas sebab-sebab kesihatan.
  2. Setiap anggota diberikan hanya sekali sahaja menerima hadiah bersara sepanjang hayatnya.
  3. Anggota hendaklah memaklumkan pesaraannya secara bertulis kepada Lembaga tidak kurang daripada 2 bulan sebelum tarikh persaraan beserta dengan surat pengesahan dari majikan.

HADIAH PELAJARAN

  1. Terbuka kepada anak-anak anggota.
  2. Memperoleh keputusan dengan minimum :

SPM 7A = RM250
STPM 3A = RM275
            5A = RM300

DIPLOMA
CGPA 3.00 = RM300
CGPA 2.75 (Kejuruteraan, Arkitek, Actuarial Science)
CGPA 3.75 = RM350

IJAZAH
2nd Class Upper = RM 375
2nd Class Lower (Perubatan, Kejuruteraan & Sains)
1st Class Hons = RM500 + Hadiah Khas ALK

KHAIRAT KEMATIAN (suami/isteri/anak)

Anggota = RM1,500
Waris (suami/isteri anak) = RM750

Shopping Cart
Scroll to Top