Pinjaman/Pembiayaan

Pinjaman/Pembiayaan

Pembiayaan peribadi diberikan kepada anggota dinaikkan sehingga had maksimum RM80,000.00 dengan tempoh bayaran balik sehingga 10 tahun (120 bulan). Mengikut Pekeliling Koperasi Bil: 01/2014 had potongan gaji adalah sehingga 60% daripada jumlah pendapatan Bagi potongan melalui Angkasa dan 50% bagi potongan melalui majikan dengan kadar faedah 6.00% setahun tertakluk kepada terma da syarat pinjaman.